Til forside
 
Mimicry

Dyr som efterligner andre dyr er et udbredt fænomen i dyreverdenen, ikke mindst blandt insekterne. Dyrene, som efterlignes, er typisk dyr, der er giftige eller på anden måde farlige eller ubehagelige, og efterlignes for at opnå beskyttelse. Fænomenet kaldes mimicry.

Der findes flere typer af mimicry. De to mest kendte er Bates og Müller's mimicry. Ved Bates mimicry efterligner ufarlige dyr farlige dyr for at nyde godt af respekten for disse. Blandt de mere kendte eksempler er de harmløse svirrefluer, der efterligner bier og hvepse. Myrer er også populære at efterligne, og det er der mange, der benytter sig af, bl.a. biller, edderkopper og tæger. Blandt tægerne finder vi fænomenet særlig tydeligt hos nymferne af hvepsetæge og myrenymfetæge samt hos flere arter af blomstertæger.

Betegnelsen Müllers mimicry, bruges om arter, der selv er giftige, men som benytter samme advarselsfarver som andre giftige arter, til fælles fordel.


Det mest vellykkede eksempel på mimicry blandt blomstertægerne ses hos Myrmecoris gracilis Hos Systellonotus truguttatus er det kun hunnen (th.), der efterligner myrer

Nymfen af Miris striatus (tv.) er også meget myrelignende, men som det fremgår af billedet th., er det voksne insekt ikke beskyttet af effekten af mimicry


Også Pithanus maerkelii efterligner myrer. Denne art optræder stort set altid i en kortvinget form, hvor de lyse vingekanter giver en illusion om en myretalje

Kønsforskelle        

 Farvevariation >