Til forside
 
Find en ny art

Blomstertæger er ikke just den danske dyregruppe, der har haft mest fokus. Så meget desto større er chancen for at gøre et rigtigt spændende fund.

En del arter er kendt fra flere af landene omkring os og må formodes at kunne findes i Danmark. Adskillige arter findes i det nordlige Tyskland og flere af disse kan forventes at dukke op i Danmark, ikke mindst set i lyset klimaforandringerne, der rykker grænsen for mange arter nordpå.

Pludselige og voldsomme ekspansioner i udbredelsen ses af og til. Det gælder naturligvis først og fremmest arter med et stort spredningspotentiale. Blandt blomstertægerne er det bedste eksempel Deareocoris flavilinea, der for et par årtier siden var endemisk for Sicilien og det sydlige Italien, men som nu er vandret mod nord og er nået helt til Danmark.


Deraeocoris flavilinea - ukendt i Danmark for et par år siden - nu udbredt hist og her i det meste af landet


Mange insektarter er blevet indslæbt til landet. Det gælder bl.a. bredtægen Rhaphigaster nebulosa, der i 2008 blev fundet på en stempelkande (!) i et hus i Lille Lyngby ved Hillerød.

Blomstertægen Tupiocoris rhododendri er indslæbt fra Nordamerika til Europa, hvor den i de senere år har bredt sig til flere lande, heriblandt Danmark, hvor den blev registreret første gang i 2009.

Andre er måske kommet hertil ved egen hjælp, men lever overvejende eller udelukkende på introducerede træarter. Det gælder bl.a. Dichrooscytus gustavi, der endnu kun kendes fra to individer fundet på ædelcypres i hhv. 2010 og 2011.

Der er pt. kendt 215 arter af blomstertæger i Danmark. Siden den sidst publicerede samlede oversigt (Andersen, N.M. & S. Gaun, 1974) er antallet af danske blomstertæger steget med 23 arter. For en oversigt over disse, se Nye arter.

For en liste over de mest oplagte kandidater til den danske liste, se Potentielle arter.

 

Hvis du vil finde en ny art er her et par tips

  • Besøg lokaliteter nær grænsen til Tyskland og andre hjørner af Kongeriget, f.eks. Bornholm, Nordsjælland eller Lolland-Falster-Møn

  • Opsøg sjældne naturtyper, gerne typer, der er mere almindelige i vore nabolande

  • Kig i opskylslinien på stranden. Mange nye danske insektarter er fundet på denne måde, f.eks. gyvelmasketægen (Dictyonota fuliginosa)

  • Kig på og under introducerede plantearter. Planter som rhododendron, platan og cypres er alle vært for en eller flere arter af tæger

  • Dyk ned i en af de vanskelige slægter, hvor artsdannelsesprocessen tilsyneladende stadig arbejder på højtryk, f.eks. Lygus. Måske en ny art kan udskilles blandt allerede kendte arter

 

<  Vær med...        

Udseende  >