Til forside
 
Klassifikation

Blomstertægerne udgør en familie blandt tægerne, der repræsenterer en underorden i insektordenen næbmunde. Til næbmunde hører foruden tæger også cikader, bladlus samt nogle mindre grupper.
 
Taxonomisk niveau Gruppe  

 Næbmunde inddeles i følgende underordener

Rige Flercellede dyr  

Tæger (Heteroptera)

Række Leddyr  

Cikader (Cicadomorpha)*

Klasse Insekter  

Cikader (Fulgoromorpha)*

Orden Næbmunde   Plantelus (Stenorrhyncha) - bladlus, bladlopper,
 mellus & skjoldlus

*Cikader placeres af flere kilder i samme underorden - Auchenorrhyncha.

Blomstertæger udgør med sine 215 arter den artsrigeste familie blandt tægerne i Danmark, der tilsammen rummer 543 arter (pr. august 2015). Tægerne har traditionelt været inddelt i de tre nedenstående grupper. Dette er en ganske praktisk inddeling, men den afspejles ikke i dyrenes indbyrdes slægtskabsforhold.Vandtæger


Dam
tæger


L
andtæger

Nedenfor ses en oversigt over de i Danmark forekommende tægefamilier.
For en komplet fortegnelse over de danske arter, se her.

Familie (dansk navn) Familie (videnskabeligt navn)

Antal arter i Danmark

Vandtæger Hydrocorisae

42

Skorpionstæger  Nepidae

2

Bugsvømmere  Corixidae

31

Vandrøvere   Naucoridae

1

Dybvandstæger  Aphelocheiridae

1

Rygsvømmere Notonectidae

6

Dværgrygsvømmer  Pleidae

1

Damtæger

Amphibiocorisae

18

- Mesoveliidae

1

- Hebridae

2

Nåletæger  Hydrometidae

2

Bækløbere  Veliidae

4

Skøjteløbere  Gerridae

9

Landtæger Geocorisae

483

- Ceratocombidae

1

- Dipsocoridae

2

Springtæger Saldidae

17

Masketæger Tingidae

20

- Microphysidae

5

Blomstertæger Miridae

215

Nymfetæger Nabidae

13

Bladlustæger Anthocoridae

29

Væggelus Cimicidae

4

Rovtæger Reduviidae

8

Barktæger Aradidae

11

Frøtæger Lygaeidae

72

- Piesmatidae

5

Styltetæger Berytidae

8

Ildtæger Pyrrhocoridae

1

Hvepsetæger Alydidae

1

Randtæger Coreidae

10

Kanttæger Rhopalidae

10

Tornben Cydnidae

6

- Thyreocoridae

1

Skjoldtæger Scutelleridae

6

Egentlige bredtæger Pentatomidae

30

Løvtæger Acanthosomatidae

8

Antal arter i alt 

543

 


Den relative fordeling på de enkelte europæiske landtægefamilier i Danmark, Europa og vore nabolande

Kilde Fauna Europaea 2007 

 

Find en ny art        

  Udseende >