Til forside
 
Kønsforskelle

Graden af forskel i udseendet mellem de to køn varierer fra små forskelle til meget markante forskelle, der gør det svært at tro, at de to køn tilhører samme art - og det gælder såvel form som farve.

Hos arter, hvor der er meget stor forskel på kønnene, er hannen typisk langvinget og hunnen kortvinget - men begge køn kan afvige fra normen. Se mere her.


Hos Mecomma ambulans er kønsforskellene meget store. Hannen til venstre

Orthonotus rufifrons udviser en kønsdimorfi, der er meget lig Mecomma ambulans, på trods af, at den tilhører en helt anden underfamilie


Hos Stenotus binotatus er formen ret ens hos de to køn, men farverne er temmelig forskellige. Han (tv.); hun (th.).


Selv hos arter, hvor kønnene er meget ens, kan hunnen ofte kendes på, at den er noget bredere end hannen. Vender man dyret på ryggen, ses en meget tydelig forskel, idet hunnens læggebrod ses indlejret i bagkroppen som en foldekniv.

Nærbillede af undersiden hos han (tv.) og hun (th.) af Leptopterna dolabrata

Hos Harpocera thoracica ses en helt speciel forskel mellem kønnene, se afsnittet Ynglebiologi

Udseende        

 Mimicry  >