Til forside
 
Vær med...

Blomstertægerne fortjener mere fokus. Det er sjove, aktive og ofte farvestrålende dyr, men vores viden om udbredelsen af de danske blomstertæger er stadig meget mangelfuld. Kun få personer har beskæftiget sig seriøst med denne insektgruppe og i de sidste 20 år så godt som ingen.

I disse tider med hastig indvandring af nye arter, ikke mindst pga. ændrede klimaforhold og hastigt ændrede naturforhold pga. vores gøren og laden, er der ekstra behov for nye oplysninger.


Du kan især bidrage ved ved at tage billeder af dyrene. Gode fotos er ofte nok til identifikation af en stor del af arterne. Tag meget gerne billeder af dyret på værtsplanten og evt. også af biotopen. Også billeder af dyr, der spiser (udsuger plantedele eller smådyr) kan være meget interessante. Viden om værtsplanter og fødeemner er meget begrænset for en del arters vedkommende.
 

Af særlig stor interesse er naturligvis sjældne arter samt arter, der endnu ikke er registreret i pågældende distrikt. For et distriktskort og en oversigt over registrerede fund, se her.

Indsamlinger er naturligvis nødvendigt for en sikker artsbestemmelse af en del af arterne. Oplysninger om indsamling kan du finde her.


Mermitelocerus schmidtii. En stor og karakteristisk art, der indtil 2007 kun var kendt fra to lokaliteter på Sjælland. Siden har det vist sig, at den faktisk er temmelig almindelig i frodige skove på store dele af Sjælland.

Megacoelum beckeri. Fundet som ny art for Danmark i 2008. Endnu kun kendt fra Bornholm, men det er meget tænkeligt, at den også vil kunne dukke op andre steder i Danmark


Hvis du sender fotos eller indsamlede dyr til mig (se Kontakt & Info), vil jeg forsøge at være behjælpelig med at artsbestemme dyrene.
Du kan også uploade dem på forummet "Næbmundede insekter" på fugleognatur.dk, hvor flere personer ofte er behjælpelige med at sætte navn på dyrene.


Megaloceroea recticornis. Tidligere kun kendt fra Anholt. Siden 2007 er den fundet i det sydlige Jylland samt på Sjælland, hvor den flere steder er temmelig almindelig.

Findes den også på Fyn, på de sydlige øer og i den nordlige halvdel af Jylland?


<  Trusler        

Find en ny art  >