Til forside
 
Vingedimorfi

Vingedimorfi kendes fra flere forskellige insektgrupper, bl.a. ørentviste, græshopper og tæger og karakteriseres ved, at en art kan optræde i enten en langvinget (macropter) eller en kortvinget (brachypter) form. Hos flere arter er hannen typisk langvinget og hunnen kortvinget, se afsnittet Kønsforskelle.

Graden af konstans er meget forskellig og varierer fra arter, der kun optræder i én form, til arter, hvor begge former er stort set lige hyppige. Ydermere kan der være geografiske og sæsonmæssige forskelle i fordelingen af lang- og kortvingede former. Langvingede og kortvingede individer er ofte meget forskelligartede i udseende.


Bryocoris pteridis er oftest kortvinget, men hos begge køn optræder langvingede former af og til. Og som det tydeligt fremgår er de to former meget forskellige


Pithanus maerkelii optræder næsten altid i den kortvingede form, men ind imellem ses langvingede individer.
 

NB: Før cursoren hen over billedet og se forskellen mellem de to former

 


Selv hos Halticus apterus, hvor artsnavnet "apterus" betyder uvinget, forekommer der ind i mellem langvingede eksemplarer


Hos Dicyphus pallidus er kort- og langvingede former stort set lige hyppige

 


Farvevariation        

 Årstidsvariation >