Til forside
 
Ynglebiologi

Parring

Parringen hos blomstertæger er ofte langvarig. Vha. hannens paramerer, der udgør en del af genitalapparatet, bliver dyrene "låst" sammen. Stillingen under parringen varierer fra art til art.


Parring hos Heterocordylus tumidicornis. Blomstertæger formerer sig ved kønnet formering - med en enkelt undtagelse - Campyloneura virgula, der i Europa formerer sig ved jomfrufødsel (parthenogenese). Hanner forekommer kun meget sjældent i Nordeuropa. I Sydeuropa er hanner hyppigere og længere sydpå, i det nordlige Afrika, formerer arten sig kønnet på normal vis.

Hos hannen af Harpocera thoracica ses en fortykkelse for enden af 2. antenneled. Den benyttes som hæfteorgan i forbindelse med parringen, hvor den hæftes til hunnens pronotum


Æglægning

Vha. hunnens læggebrod, der kan foldes ud fra bagkroppen som en foldekniv, indlejres æggene i plantestængler eller andre dele af værtsplanten. Hos Strongylocoris og Malacocoris lægges æggene dog på overfladen af værtsplanten.


Her ses en hun af Adelphocoris quadripunctatus i færd med æglægning i en stængel af dens foretrukne værtsplante, stor nælde Her en hun af Orthotylus flavosparsus i færd med æglægning på værtsplanten strand-mælde

Føde        

 Livscyclus >